Δημοσιεύσεις

Ελληνικές

-Χατζηχρήστου, Χ. (2013). Πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Νέα Υγεία, 80, 5.

-Χατζηχρήστου, Χ. (2013). Πολυεπίπεδες παρεμβάσεις στη σχολική κοινότητα την περίοδο της οικονομικής κρίσης. M. f. Solution, 4, 28-31.

Διεθνείς

 -Hatzichristou, C., Adamopoulou, E., & Lampropoulou, A. (in press). A Multilevel Approach of Promoting Resilience and Positive School Climate in the School  Community during Unsettling Times. In S.Prince-Embury (Ed.) Resilience Interventions in Diverse Communities. New York, NY: Springer.