Ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ, πραγματοποιούνται συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, που ως στόχο έχουν την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την παροχή ανατροφοδότησης για τον εμπλουτισμό και την αναπροσαρμογή των στόχων και του περιεχομένου των παρεμβάσεων