Εκδόσεις

Το Πρόγραμμα εμπεριέχει επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και ειδικούς ψυχικής υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης.