Βιβλία & έντυπα

Φυλλάδιο Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το Φυλλάδιο του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων

Χατζηχρήστου, Χ., Κατή Α., Γεωργουλέας Γ., Λυκιτσάκου, Κ & Υφαντή, Θ (2012). Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων. Με ένα επίμετρο για την οικονομική κρίση (έντυπο). Αθήνα: Εταιρεία Σχολικής και Οικογενειακής Συμβουλευτικής και Έρευνας. Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δωρητής: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.