Διεθνή Προγράμματα

Τα Διεθνή Προγράμματα αξιοποιούν τα σύγχρονα μέσα και την τεχνολογία με στόχο τη διασύνδεση σχολείων της Ελλάδας με άλλα σχολεία του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, αλλά και να αναπτύξουν δεσμούς που θα αποτελέσουν πηγές εμπλουτισμού και ενδυνάμωσης για όλους όσοι συμμετέχουν.