Πρόγραμμα "Ε.Μ.Ε.Ι.Σ."

Το πρόγραμμα «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα» εντάσσεται στο πολυεπίπεδο πρόγραμμα πρόληψης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και παρέμβασης «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» («Connecting for Caring» C4C).

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος στο σχολικό πλαίσιο, ώστε να είναι δυνατή η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας ατόμων και ομάδων καθώς και η ανάδειξη και αξιοποίηση εσωτερικών δυνάμεων, κινήτρων και ικανοτήτων στο σχολικό πλαίσιο.

Δείτε τους συνεργαζόμενους φορείς και την επιστημονική ομάδα του προγράμματος.

Βρείτε εδώ το υλικό επιμορφώσεων και τις σχετικές εκδηλώσεις