Παραδείγματα εφαρμογής δραστηριοτήτων

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Προγράμματος WeC.A.R.E. 2015-2016 σε αυτό το χώρο θα μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

 
Video: