Επιστημονική ομάδα

Επιστημονική Υπεύθυνη

Χρυσή Χατζηχρήστου

Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Επιστημονική ομάδα

-Βασιλική Στασινού

Υποψ. Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Δήμητρα Γεωργογιάννη

Ψυχολόγος, MSc Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου

-Γεώργιος Γεωργουλέας

Ψυχολόγος, Υποψ. Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

-Αλεξία Μπακοπούλου

Ψυχολόγος, Απόφοιτος του ΠΜΣ Σχολικής Ψυχολογίας

-Κατερίνα Λαμπροπούλου

Ψυχολόγος, Δρ. Σχολικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

-Ευθυμία Παπαλεξοπούλου

Εκπαιδευτικός, Δρ. Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

 

Οργανωτική Διαχείριση

-Σωτηρία Θεολόγη

Πτυχιούχος Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Αθηνών