Δείτε το ηλεκτρονικό Λεύκωμα του Project Συν-Φροντίζω (Connecting4Caring-C4C)

Κυκλοφόρησε το ηλεκτρονικό Λεύκωμα του Project Συν-Φροντίζω (Connecting4Caring-C4C).

Για να δείτε το Λεύκωμα κάνετε κλικ εδώ