Παραδείγματα εφαρμογής δραστηριοτήτων

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Προγράμματος WeC.A.R.E. 2013-2014 σε αυτό το χώρο θα μπορείτε να βρείτε ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.

Στη σειρά εμφανίζονται πρώτα τα επισυναπτόμενα αρχεία σε pdf μορφή και ακολουθούν τα video.

 

 

Video: