Δημοσιότητα

Σε αυτό το χώρο μπορείτε να δείτε δελτία τύπου άλλων χωρών που αναφέρονται στο ευρύτερο project "Συν-Φροντίζω" (Connecting4Caring - C4C) καθώς και παρουσιάσεις σχολείων που έγιναν στο πλαίσιο προγραμμάτων που συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί.