Δείτε την εφημερίδα του διεθνούς προγράμματος WeC.A.R.E. " Η Φωνή των Ανέμων"

Κυκλοφόρησε η εφημερίδα του Προγράμματος WeC.A.R.E. Θα την βρείτε αναρτημένη στην σελίδα του Προγράμματος στα "Παραδείγματα Εφαρμογής στην Τάξη".