Έναρξη Προγράμματος Ε.Μ.Ε.Ι.Σ

Το Πρόγραμμα Ε.Μ.Ε.Ι.Σ ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου 2012