Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Διεθνές Πρόγραμμα 2012-2013

Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για συμμετοχή στο Διεθνές Πρόγραμμα 2012-2013 μεταφέρεται για τις 25 Ιανουαρίου 2013. Για συμπλήρωση της αίτησης πατήστε εδώ.