Επιμορφώσεις

Ακολουθεί το περιεχόμενο  των θεματικών ενοτήτων του Διεθνούς προγράμματος "WeC.A.R.E" 2013-2014:

 

Θεματικές ενότητες

Διεθνές πρόγραμμα “WeC.A.R.E.” 2013-2014

Α’ Ενότητα

11/12/2013 - 28/1/2014

Εννοιολογικό πλαίσιο - Προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα

Β’ Ενότητα

29/1/2014 - 26/2/2014

Αναγνώριση,έκφραση συναισθημάτων/ Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων

Γ’ Ενότητα

26/2/2014 - 25/3/2014

Κατανόηση των γνωστικών και ψυχολογικών διεργασιών του άγχους και προτάσεις για διαχείρισή του

Δ΄ Ενότητα

26/3/2014 - 7/5/2014

Διαφορετικότητα στη σχολική κοινότητα

Ε’ Ενότητα

7/5/2014 - 16/05/2014

Κοινό project

Αναρτήσεις κοινών project / Κλείσιμο προγράμματος