Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Δια ζώσης Σεμινάρια Εξειδικευμένης Κατάρτισης του project Συν-Φροντίζω

Π.χ 5ο Δημοτικό σχολείο Καισαριανής, Αθήνα, Ε' δημοτικού
π.χ. 5ο δημοτικό σχολείο Καισαριανής, Αθήνα, Ε΄ δημοτικού