Επιστημονικά συνέδρια / Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του project Συν-Φροντίζω διοργανώνονται επιστημονικά συνέδρια-σεμινάρια και  εκδηλώσεις στην Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού

Για να δείτε τα συνέδρια - σεμινάρια μας κάνετε κλικ εδώ

Για να δείτε τις εκδηλώσεις μας κάνετε κλικ εδώ