Εκδηλώσεις

Στο πλαίσιο του project Συν-Φροντίζω διοργανώνονται εκδηλώσεις

-στην Ελλάδα (κάνετε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες) 

-σε χώρες του εξωτερικού (κάνετε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες).