Δράσεις

Μήνυμα σφάλματος

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls στην menu_set_active_trail() (γραμμή 2385 του /home/ppapinfo/public_html/connecting4caring.gr/includes/menu.inc).

Το πολυεπίπεδο αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς δράσεων:

α) Προγράμματα παρέμβασης σε σχολεία της Ελλάδας.

 Τα παρεμβατικά προγράμματα στο χώρο του σχολείου αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της θετικής ανάπτυξης και την προαγωγή της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών με απώτερο στόχο την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Αφορούν όλο το μαθητικό πληθυσμό και αποσκοπούν στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, της αυτοεκτίμησης, στην ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών, και στη δημιουργία θετικού ψυχολογικού κλίματος και υποστηρικτικού περιβάλλοντος στην τάξη αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική και σχολική μονάδα. 

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν: i) Σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης για εκπαιδευτικούς: σε κάθε σεμινάριο παρουσιάζεται συνοπτικά το θεωρητικό πλαίσιο και προτείνονται ειδικά σχεδιασμένες και δομημένες δραστηριότητες για εφαρμογή στην τάξη, με βάση τους στόχους της συγκεκριμένης ενότητας και του ευρύτερου προγράμματος. Επιπλέον, τα σεμινάρια κατάρτισης περιλαμβάνουν ειδικά σχεδιασμένες βιωματικές ασκήσεις για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με στόχο την επεξεργασία και εμβάθυνση στις έννοιες που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος, καθώς και την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των προτεινόμενων δραστηριοτήτων στην τάξη. Τέλος, τα σεμινάρια κατάρτισης περιλαμβάνουν εποπτεία των δραστηριοτήτων που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις.

ii) Εφαρμογή των δραστηριοτήτων στην τάξη: κάθε εκπαιδευτικός λαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ειδικά σχεδιασμένες και δομημένες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν σε συγκεκριμένους στόχους και ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Στηρί-Ζωντας: Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την ψυχολογική στήριξη των παιδιών στην περίοδο της  οικονομικής κρίσης», ενώ το σχολικό έτος 2012-2013 υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Ε.Μ.Ε.Ι.Σ: Πρόγραμμα εξειδικευμένης κατάρτισης εκπαιδευτικών για την προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα».

iii) Αξιολόγηση: Για όλα τα παρεμβατικά προγράμματα εφαρμόζεται ένα πολυεπίπεδο μοντέλο αξιολόγησης τόσο ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία όσο και ως προς την αποτελεσματικότητα. Η εφαρμογή τεκμηριωμένων παρεμβατικών προγραμμάτων που να βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα (evidence-based interventions) αποτελεί βασικό κριτήριο των ποιοτικών προγραμμάτων και τονίζεται ιδιαίτερα στη διεθνή βιβλιογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των παρεμβατικών προγραμμάτων του «ΣΥΝ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ» πατήστε εδώ.

β) Διεθνή προγράμματα παρέμβασης και διασύνδεσης σχολείων της Ελλάδας με σχολεία άλλων χωρών.

Πρόκειται για προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και παρέμβασης με σκοπό: α) την ενίσχυση και προαγωγή του θετικού κλίματος και της ψυχικής ανθεκτικότητας στη σχολική κοινότητα και β) τη διασύνδεση σχολείων της Ελλάδας με σχολεία της διασποράς. Με τον τρόπο αυτό εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες, αλλά και να αναπτύξουν δεσμούς που θα αποτελέσουν πηγές εμπλουτισμού και ενδυνάμωσης.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τα διεθνή προγράμματα

γ) Προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και Webinars: αφορά στην παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό πλαίσιο αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα και τις εφαρμογές δικτύωσης στην εκπαίδευση και τη διαδραστική μάθηση.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως και Webinars

δ) Δικτύο Σχολείων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία, η συνεργασία, η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών των εκπαιδευτικών και των μαθητών και η αλληλοστήριξη και ανάδειξη αποτελεσματικών πρακτικών.

Δείτε εδώ το δίκτυο σχολείων

ε) Άρθρα/ Θέματα Ανάπτυξης και Προσαρμογής: περιλαμβάνει σύγχρονη, έγκυρη και τεκμηριωμένη επιστημονική γνώση σε θέματα ανάπτυξης, μάθησης και προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά/ εφήβους καθώς και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Ειδικότερα, στη βάση αυτή περιλαμβάνονται: (α) επιστημονικά άρθρα, (β) σύντομες χρήσιμες επισημάνσεις και πρακτικές κατευθύνσεις για συγκεκριμένα θέματα που συνήθως απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς ή/και τα παιδιά/ εφήβους, (γ) εκπαιδευτικές δραστηριότητες και (δ) παιχνίδια.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα

στ) Έρευνα και Δημοσιεύσεις

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιούνται ερευνητικά προγράμματα, που ως στόχο έχουν α) τη διερεύνηση της σχολικής και ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των παιδιών, του ψυχολογικού κλίματος και της λειτουργίας των σχολειων, β) την αξιολόγηση της διαδικασίας και αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων που εφαρμόζονται, με απώτερο στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την παροχή ανατροφοδότησης για τον εμπλουτισμό και την αναπροσαρμογή των στόχων και του περιεχομένου των παρεμβάσεων, και γ) την ανάδειξη καλών πρακτικών με βάση επιστημονικά κριτήρια.

Δείτε σχετικά ερευνητικά προγράμματα και δημοσιεύσεις

 ζ) Εκδόσεις

Το Πρόγραμμα εμπεριέχει επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκδόσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς και ειδικούς ψυχικής υγείας, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: α) βιβλία, β) έντυπα, γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις, και δ) Περιοδικό C4C.

Δείτε τις σχετικές εκδόσεις

η) Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. 

Δείτε σχετικές επιστημονικές εκδηλώσεις